Comitelul Local pentru Situații de Urgență. Hotărârea nr.9

Comitelul Local pentru Situații de Urgență. Hotărârea nr.9

Comitelul Local pentru Situații de Urgență. Hotărârea nr.9

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA RĂDĂŞENI
strada Principala, nr. 29, cod poştal 727460
tel./fax: 0230-547150
e-mail: pradaseni@yahoo.com

Comitetul Local pentru Situații de Urgență
Hotărârea nr.9/28.4.2020

Comitetul Local pentru Situații de Urgență Rădășeni, convocat on-line pentru ședința din data de 28.04.2020, începând cu ora 13:00, în baza prevederilor Decretului nr.240/14 aprilie 2020 al Președintelui României, privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial nr.311 din data de 14 aprilie 2020, conform cu prevederile Ordonanței militare nr.10 din 27 aprilie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID – 19, având în vedere adresa nr.7720/20 din 28.04.2020 a Instituției Prefectului – județul Suceava, în temeiul OUG nr.1/1999, aprobată prin Legea nr.453/2004, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

ART. 1 – Pentru deplasarea în afara locuinței, persoanele care au împlinit vârsta de 65 de ani sunt obligate să aibă asupra lor Adeverința eliberată de angajator (în cazul că se deplasează la sau de la locul de muncă) sau Declarația pe proprie răspundere (în cazul celor care realizează activități agricole, de pescuit comercial sau de apicultură, precum și al celor ce se deplasează în scopul comercializării produselor alimentare).

Deplasarea pentru asistență medicală este permisă numai dacă aceasta nu poate fi amânată sau realizată de la distanță, în baza programării.

ART. 2 – Între orele 7.00 – 11.00 și 19.00 – 22.00, persoanelor de peste 65 de ani le este permisă deplasarea numai în apropierea locuinței sau pentru asigurarea de bunuri de strictă necesitate (inclusiv pentru animalele domestice sau de companie) sau din motive familiale justificate, pe baza Declarației pe proprie răspundere și cu condiția evitării formării de grupuri mai mari de 3 persoane.

ART. 3 – Programul de lucru al operatorilor economici care comercializează alimente și produse de bază va asigura cu prioritate accesul persoanelor de peste 65 de ani, în intervalele orare prevăzute mai sus.

ART. 4 – Modelul Declarației pe proprie răspundere este afișat pe site-ul și la sediul Primăriei comunei Rădășeni și a fost distribuit la operatorii economici care comercializează produse de strictă necesitate.

Declarația poate fi completată și de mână (olograf), dar cu obligația menționării tuturor datelor solicitate.

ART. 5 – Pe durata stării de urgență, angajații de la Poșta Română au obligația de a lăsa în cutiile poștale sau, după caz, de a afișa la domiciliul destinatarului orice trimitere poștală înregistrată, evitând înmânarea acestora, cu excepția actelor de procedură.

ART. 6 – Nerespectarea acestei hotărâri, precum și a prevederilor Ordonanței militare nr. 10 din 27 aprilie 2020 vor fi constatate și sancționate în conformitate cu prevederile art. 27 și art. 29 din OUG nr. 1/1999 actualizată.

ART. 7 – Prezenta hotărâre va fi publicată în Monitorul Oficial Local și pe site-ul comunei și va fi difuzată în rețelele de socializare.

Comitetul Local pentru Situații de Urgență Rădășeni
prin președinte - primar Neculai PERJU

Close