Concurs

2021

Proces verbal selecție dosare candidați concurs consilier Compartiment urbanism

Anunț concurs consilier Compartiment Urbanism

Rezultat proba interviu concurs inspector Compartiment agricol și fond funciar

Rezultat proba scrisă concurs inspector Compartiment agricol și fond funciar

Selecție dosare concurs post inspector Compartiment agricol și fond funciar

Rezultat contestație concurs post inspector Compartiment agricol și fond funciar

Proces verbal contestație concurs post inspector Compartiment agricol și fond funciar

Raport final examen consilier Compartiment Urbanism

Concurs grad profesional superior Compartiment agricol, fond funciar, cadastru și registratură

Concurs grad profesional debutant Compartiment autoritate tutelară și asistență socială

Informare anunț concurs

Concurs grad profesional debutant Compartiment autoritate tutelară și asistență socială

Concurs grad profesional superior Compartiment agricol, fond funciar, cadastru și registratură

Anunț rezultat selecție dosare înscriere Compartiment agricol, fond, funciar, cadastru și registratură

Anunț rezultat selecție dosare înscriere Compartiment autoritate tutelară și asistență socială

Close