Comitetul Local pentru Situații de Urgență. Hotărârea nr.4

Comitetul Local pentru Situații de Urgență. Hotărârea nr.4

Comitetul Local pentru Situații de Urgență. Hotărârea nr.4

Comitetul Local pentru Situații de Urgență
Hotărârea nr.4/25.03.2020

Comitetul Local pentru Situații de Urgență, convocat pentru ședința din data de 25.03.2020, începând cu ora 11:00, în sala de ședințe a Consiliului Local al Comunei Rădășeni, în baza prevederilor Decretului nr. 195/16 martie 2020 al Președintelui României, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, având în vedere dispozițiile Ordonanței Militare nr.3 din 24 martie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19,

 

DISPUNE:

 

ART.1 – Începând cu data de 25 martie 2020, ora 12:00, circulația persoanelor pe raza comunei Rădășeni, în afara locuinței/gospodăriei, se face potrivit prevederilor art. 1 – 3 din Ordonanța Militară nr.3 din 24 martie 2020.

Pentru verificarea motivului deplasării, cetățenii comunei vor prezenta organelor de control, după caz: legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau declarație pe proprie răspunde, completată în prealabil.

Modelul adeverinței și al declarației sunt anexate la Ordonanța militară nr.2/2020, sunt postate pe site-ul Primăriei comunei Rădășeni și sunt afișate pe ușa principal a sediului. Ele pot fi scrise olograf (de mână) și pot fi prezentate și prin intermediul dispozitivelor electronice (telefon, tabletă etc).

ART. 2 – Pentru identificarea persoanelor fără adăpost și pentru actualizarea evidențelor privind aceste persoane este desemnată comisia prevăzută la art. 8 din Hotărârea CLSU Rădășeni nr.3/22.03.2020.

Măsurile privind adăpostirea și îngrijirea acestora vor fi stabilite, de la caz la caz, prin hotărâre a Consiliului Local al comunei Rădășeni.

Săptămânal, evidența actualizată se raportează la CJCCI Suceava, prin grija membrilor comisiei.

ART. 3 – Echipa de control stabilită la art.12 din Hotărârea CLSU Rădășeni nr.1/17.03.2020 va verifica dacă instituțiile publice și operatorii economici de pe raza comunei se conformează strict și imediat prevederilor art.7 ale Ordonanței Militare nr.3 din 24 martie 2020 și vor propune măsuri de intrare în legalitate.

ART. 4 – Modul de respectare a măsurilor izolării la domiciliu și carantinării, pentru toate persoanele care intră în România și se stabilesc pe raza comunei se face cu sprijinul postului comunal de poliție și este monitorizat de persoanele prevăzute la art.3 din Hotărârea CLSU Rădășeni nr.3/22.03.2020 și de echipa de control prevăzută la art.12 din Hotărârea nr.1/17.03.2020.

ART. 5 – Pentru nerespectarea prevederilor Ordonanței și ale prezentei hotărâri, se vor aplica sancțiunoi civile, contravenționale sau penale, după caz, pe bazxa actelor de constatare, în conformitate cu prevederile art. 29 din OUG nr.1/1999 actualizată.

ART. 6 – Prezenta hotărâre va fi publicată pe site-ul Primăriei comunei Rădășeni și intră în vigoare de astăzi, 25 martie 2020.

 

Comitetul Local pentru Situații de Urgență Rădășeni
prin președinte, primar Neculai PERJU

Hot. CLSU Rădășeni nr. 4/25 martie 2020

Close