Comitetul Local pentru Situații de Urgență. Hotărârea nr.7

Comitetul Local pentru Situații de Urgență. Hotărârea nr.7

Comitetul Local pentru Situații de Urgență. Hotărârea nr.7

Comitetul Local pentru Situații de Urgență
Hotărârea nr.7/10.04.2020

Comitetul Local pentru Situații de Urgență Rădășeni, convocat on-line pentru ședința din data de 10.04.2020, începând cu ora 13:00, în baza prevederilor Decretului nr.195/16 martie 2020 al Președintelui României, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României,
având în vedere dispozițiile:
- Ordonanței militare nr.8/09.04.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19,
- Ordonanței militare nr.6/30.03.2020 privind instituirea măsurii de carantină asupra municipiului Suceava, a unor comune din zona limitrofă, precum și a unei zone de protecție asupra unor unități administrative-territoriale din județul Suceava, ținând cont de adresa nr.7083 din 10.04.2020 a Instituției Prefectului – județul Suceava,

DISPUNE:

ART. 1 – Prin excepție de la prevederile Hotărârii CLSU – Rădășeni cu nr.6 din 30.03.2020, este permisă circulația în afara locuinței/gospodăriei a următoarelor categorii de persoane:
a). titularii autorizațiilor/permiselor de pescuit comercial pe Dunăre/apele interioare/Marea Neagră în vederea desfășurării activităților de pescuit comercial și acvacultură, precum și pentru valorificarea/comercializarea produselor rezultate în urma acestor activități.
b). apicultorii spre/dinspre locația stupinei sau pentru deplasarea stupinei. Dovada calității de apicultor se face cu adeverința ce cuprinde codul de stupină eliberată de oficiile județene de zootehnie sau cu orice alte acte doveditoare a calității de apicultor și a proprietății asupra stupilor.
c). cetățenii care se deplasează pentru achiziția de autovehicule, piese de schimb pentru autovehicule și servicii de reparații auto.

ART. 2 - În declarația pe propria răspundere, persoanele prevăzute la art.1 lit.a) și lit.b) menționează, ca motiv, deplasarea în interes profesional, iar persoanele prevăzute la art. 1 lit.c) menționează, ca motiv, deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor.

Modelele de declarație pe propria răspundere sunt afișate la sediul Primăriei comunei Rădășeni, sunt postate pe site-ul comunei și pe grupurile din rețelele de socializare și au fost distribuite principalilor agenți economici care comercializează produse alimentare.

ART. 3 - Se permite deplasarea producătorilor agricoli de la locul de producție a produselor agroalimentare până și de la piațele agroalimentare și accesul în interiorul acestora, pe baza unei declarații pe propria răspundere și a certificatului de producător.

ART. 4 - Certificate de producător, precum și adeverințe că UAT Rădășeni nu se află în zona de carantină instituită prin Ordonanța militară nr.6/30.03.2020, ci în zona de protecție, se eliberează, pentru persoanele prevăzute la art.1 și la art.3, la cerere, la ghișeele deschise spre exteriorul sediului Primăriei comunei Rădășeni.

ART. 5 - Aparținătorii/Susținătorii/Reprezentanții legali ai beneficiarilor serviciilor sociale de tipul centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile, publice și private, în baza unei cereri, pot solicita transferul beneficiarilor din centru la domiciliu sau, după caz, la reședința aparținătorilor/susținătorilor/reprezentanților legali dacă își asumă, pe propria răspundere, că au condiții corespunzătoare ocrotirii temporare a acestora.

Este interzis accesul vizitatorilor/aparținătorilor/susținătorilor/reprezentanților legali ai beneficiarilor serviciilor sociale în centrele rezidențiale prevăzute mai sus, pe perioada stării de urgență.

ART. 6 – Se verifică, săptămânal, starea dispozitivelor cu soluții dezinfectante montate la intrările în imobilele cu destinația de locuințe colective.
Periodic, vor fi dezinfectate casa scărilor și celelalte spații comune din interiorul acestor imobile.

Art. 7 - În zilele de joi, vineri și sâmbătă, premergătoare celor două sărbători pascale, operatorii economici care comercializează produse agroalimentare își pot prelungi programul de funcționare în funcție de necesități.

ART. 8 - Pe perioada stării de urgență se interzice/se suspendă exportul pentru produsele agroalimentare din lista prevăzută în anexa nr.2 la Ordonanță militară nr.8/09.04.2020.

ART. 9 - Personalul instituțiilor prevăzute la art.21 alin. (1) din Ordonanța militară nr.8/09.04.2020 este împuternicit să constate contravenții și să aplice sancțiuni, în conformitate cu prevederile art.29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 10 - Prezenta hotărâre se publică pe site-ul comunei Rădășeni.

Comitetul Local pentru Situații de Urgență Rădășeni
prin președinte, primar Neculai PERJU

Hot. CLSU Rădășeni nr.7/10 aprilie 2020

Close