Comitetul Local pentru Situații de Urgență. Hotărârea nr.8

Comitetul Local pentru Situații de Urgență. Hotărârea nr.8

Comitetul Local pentru Situații de Urgență. Hotărârea nr.8

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA RĂDĂŞENI
strada Principală, nr. 29, cod poştal 727460
tel./fax: 0230-547150
e-mail: pradaseni@yahoo.com

Comitetul Local pentru Situații de Urgență
Hotărârea nr. 8/15.04.2020

Comitetul Local pentru Situații de Urgență Rădășeni, convocat on-line pentru ședința din data de 15.04.2020, începând cu ora 13:00, în baza prevederilor Decretului nr.240/14 aprilie 2020 al Președintelui României, privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial nr.311 din data de 14 aprilie 2020, ținând cont de adresa nr.7352 din 14.04.2020 a Instituției Prefectului – județul Suceava,

DISPUNE:

 

ART. 1 – Hotărârile emise de Comitetul Local pentru Situații de Urgență Rădășeni, prin care s-au luat măsuri în vederea punerii în executare a Decretului nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, a Ordonanțelor militare emise în baza acestui decret și a altor acte subsecvente își mențin valabilitatea pe durata de 30 de zile, începând cu data de 15 aprilie 2020.

ART. 2 – Conducătorii autorităților publice, ai celorlalte persoane juridice, precum și persoanele fizice de pe raza UAT Rădășeni au obligația să respecte și să aplice toate măsurile instituite prin Decretul nr. 240 din 14 aprilie 2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, precum și măsurile dispuse în aplicarea acestuia.

ART. 3 – Începând cu data de 15 aprilie 2020, persoanele abilitate să asigure aplicarea și respectarea ordonanțelor militare și a hotărârilor Consiliului Local pentru Situații de Urgență Rădășeni își vor intensifica activitatea de control și vor efectua razii, prin care vor urmări atragerea răspunderii disciplinare, civile, contravenționale sau penale, în cazul nerespectării măsurilor legale prevăzute, în conformitate cu prevederile art. 27 din OUG nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 4 – Prezenta hotărâre va fi publicată în Monitorul Oficial Local și pe site-ul comunei și va fi difuzată în rețelele de socializare.

Comitetul Local pentru Situații de Urgență Rădășeni
prin președinte - primar Neculai PERJU

Close