Comitetului Local pentru Situații de Urgență. Hotărârea nr.2

Comitetului Local pentru Situații de Urgență. Hotărârea nr.2

Comitetul Local pentru Situații de Urgență

Hotărârea nr. 02/19.03.2020

Comitetul Local pentru Situații de Urgență, convocat pentru ședința din data de 19.03.2020, începând cu ora 11:00, în sala de ședințe a Consiliului Local al Comunei Rădășeni, în baza prevederile Decretului nr. 195/16 martie 2020 al Președintelui României, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, având în vedere măsurilor imediate dispuse prin Ordonanța militară nr.1 din 17.03.2020, Hotărârea CNSSU nr. 11/17.03.2020 și adresele Instituției Prefectului – județul Suceava nr. 5473/20/2 din 17.03.2020 și nr. 5620/20/4 din 18.03.2020

         

DISPUNE

 

Art.1 – Se suspendă activitatea de servire și consum a produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice, organizată de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice, în spațiile destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul locației.

 Art.2 – Este permisă organizarea de către unitățile economice de profil a activităților de comercializare a produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu presupun rămânerea clienților în spațiile destinate acestui scop.

Art. 3 – Se suspendă toate activitățile culturale, științifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear și de îngrijire personală, realizate în spații închise.

Art. 4 – Se interzice organizarea și desfășurarea oricărui eveniment care presupune participarea a peste 100 persoane, în spații deschise.

Art. 5 – Organizatorii evenimentelor ce presupun participarea a maximum 100 de persoane, în spații deschise, sunt obligați să dispună măsuri care să asigure distanța de minimum 1 metru între participanți.

Art. 6 – Structurile de poliție locale sunt coordonate operațional de Inspectoratele Județene de Poliție. Efectivele de poliție locală sprijină poliția națională în măsurile de ordine publică.

 Art. 7 – Se interzice persoanelor izolate la domiciliu, carantinate sau internate, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID – 19, să iasă din locațiile în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente.

Art. 8 – Prin dispoziție a primarului comunei Rădășeni, se introduc prevederi referitoare la munca la domiciliu sau în regim de telemuncă.

Art. 9 –  Se suspendă cursurile din toate unitățile și instituțiile de învățământ de pe raza comunei.

Art. 10. -Se interzice accesul publicului în instituțiile din subordinea consiliului local (cămin, bibliotecă).

Art. 11 – Sunt dispuse măsuri pentru asigurarea desfășurării optime a activității, cu respectarea normelor de disciplină sanitară stabilite de autoritățile cu atribuții în domeniu. Echipele de control au obligația de a face mențiuni și recomandări referitoare la acestea, pentru fiecare entitate controlată în parte, în procesele verbale încheiate.

Art. 12 – Se dublează termenele legale, stabilite pentru soluționarea cererilor formulate în exercitarea liberului acces la informații de interes public, precum și a petițiilor.

Art. 13 – Personalul instituțiilor prevăzute la art. 9 alin. 1 din Ordonanța militară nr.1/17.03.2020 este împuternicit să constate contravenții și să aplice sancțiuni.

Art. 14 – Prezenta hotărâre se publică pe site-ul Primăriei comunei Rădășeni și se aplică începând cu data de 19 martie 2020.

Comitetul Local pentru Situații de Urgență Rădășeni                                                                                                                                            prin președinte, primar Neculai Perju

Hotărârea CLSU Rădășeni nr.2/2020

 

Close