Comitetului Local pentru Situații de Urgență. Hotărârea nr.2

Comitetului Local pentru Situații de Urgență. Hotărârea nr.2

Comitetului Local pentru Situații de Urgență. Hotărârea nr.2

Comitetul Local pentru Situații de Urgență

Hotărârea nr. 02/19.03.2020

Comitetul Local pentru Situații de Urgență, convocat pentru ședința din data de 19.03.2020, începând cu ora 11:00, în sala de ședințe a Consiliului Local al Comunei Rădășeni, în baza prevederile Decretului nr. 195/16 martie 2020 al Președintelui României, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, având în vedere măsurilor imediate dispuse prin Ordonanța militară nr.1 din 17.03.2020, Hotărârea CNSSU nr. 11/17.03.2020 și adresele Instituției Prefectului – județul Suceava nr. 5473/20/2 din 17.03.2020 și nr. 5620/20/4 din 18.03.2020

         

DISPUNE

 

Art.1 – Se suspendă activitatea de servire și consum a produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice, organizată de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice, în spațiile destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul locației.

 Art.2 – Este permisă organizarea de către unitățile economice de profil a activităților de comercializare a produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu presupun rămânerea clienților în spațiile destinate acestui scop.

Art. 3 – Se suspendă toate activitățile culturale, științifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear și de îngrijire personală, realizate în spații închise.

Art. 4 – Se interzice organizarea și desfășurarea oricărui eveniment care presupune participarea a peste 100 persoane, în spații deschise.

Art. 5 – Organizatorii evenimentelor ce presupun participarea a maximum 100 de persoane, în spații deschise, sunt obligați să dispună măsuri care să asigure distanța de minimum 1 metru între participanți.

Art. 6 – Structurile de poliție locale sunt coordonate operațional de Inspectoratele Județene de Poliție. Efectivele de poliție locală sprijină poliția națională în măsurile de ordine publică.

 Art. 7 – Se interzice persoanelor izolate la domiciliu, carantinate sau internate, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID – 19, să iasă din locațiile în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente.

Art. 8 – Prin dispoziție a primarului comunei Rădășeni, se introduc prevederi referitoare la munca la domiciliu sau în regim de telemuncă.

Art. 9 –  Se suspendă cursurile din toate unitățile și instituțiile de învățământ de pe raza comunei.

Art. 10. -Se interzice accesul publicului în instituțiile din subordinea consiliului local (cămin, bibliotecă).

Art. 11 – Sunt dispuse măsuri pentru asigurarea desfășurării optime a activității, cu respectarea normelor de disciplină sanitară stabilite de autoritățile cu atribuții în domeniu. Echipele de control au obligația de a face mențiuni și recomandări referitoare la acestea, pentru fiecare entitate controlată în parte, în procesele verbale încheiate.

Art. 12 – Se dublează termenele legale, stabilite pentru soluționarea cererilor formulate în exercitarea liberului acces la informații de interes public, precum și a petițiilor.

Art. 13 – Personalul instituțiilor prevăzute la art. 9 alin. 1 din Ordonanța militară nr.1/17.03.2020 este împuternicit să constate contravenții și să aplice sancțiuni.

Art. 14 – Prezenta hotărâre se publică pe site-ul Primăriei comunei Rădășeni și se aplică începând cu data de 19 martie 2020.

Comitetul Local pentru Situații de Urgență Rădășeni                                                                                                                                            prin președinte, primar Neculai Perju

Hotărârea CLSU Rădășeni nr.2/2020

 

Close