Comitetul Local pentru Situații de Urgență. Hotătârea nr.6

Comitetul Local pentru Situații de Urgență. Hotătârea nr.6

Comitetul Local pentru Situații de Urgență. Hotătârea nr.6

Comitetul Local pentru Situații de Urgență
Hotărârea nr. 06/31.03.2020

Comitetul Local pentru Situații de Urgență - Rădășeni, convocat on-line pentru ședința din data de 30.03.2020, începând cu ora 12:00, în baza prevederilor Decretului nr. 195/16 martie 2020 al Președintelui României, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României,
având în vedere dispozițiile:
- Ordonanței militare nr. 5 /30.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19,
- Ordonanței militare nr. 06/30.03.2020 privind instituirea măsurii de carantină asupra municipiului Suceava, a unor comune din zona limitrofă, precum și a unei zone de protecție asupra unor unități administrative-territoriale din județul Suceava,ținând cont de adresele nr. 6441/31.03.2020 și nr. 6442/31.03.2020 ale Instituției Prefectului – județul Suceava,

DISPUNE:

ART. 1 – Pe perioada stării de urgență, satele Rădășeni, Lămășeni și Pocoleni din cadrul UAT Rădășeni fac parte din zona de protecție formată din unitățile teritoriale administrative din județul Suceava, altele decât cele menționate la art. 1 din Ordonanța militară nr. 6/2020, pentru care s-a instituit măsura de carantinare.

ART. 2 – Este restricționat accesul înspre/dinspre: municipiul Suceava, comunele Adâncata, Salcea, Ipotești, Bosanci, Moara, Șcheia, Pătrăuți și Mitocul Dragomirnei, cu excepțiile prevăzute la art. 3 din Ordonanța militară nr. 6/2020.

Este interzisă deplasarea între localitățile din zona de protecție a persoanelor ce aparțin altor categorii socioprofesionale.

ART. 3 – Persoanele care circulă în zona de protecție formată din localitățile UAT Rădășeni au obligația de a prezenta organelor de control documentele prevăzute în Ordonanțelele militare nr. 2/2020, nr. 3/2020 sau nr. 4/2020, modificată prin Ordonanța nr. 5/2020.

Art. 4 – Accesul între localități este permis numai pe căile de acces deschise circulației publice. Obligațiile ce revin persoanelor din zona de protecție, referitoare la accesul în/din zona carantinată se stabilesc de Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Suceava (CJCCI), potrivit art. 6 din Ordonanța militară nr. 6/2020.

ART. 5 – Persoanele care părăsesc, fără aprobarea autorităților competente, localitățile în care s-a instituit măsura de carantinare, precum și persoanele care nu respectă restricțiile de circulație în zona de protecție și sunt identificate în afara acesteia vor fi sancționate disciplinar, civil, contravențional sau penal, în conformitate cu prevederile art. 27 din OUG nr. 1/1999, actualizate.

ART. 6 – Persoanele în vârstă de peste 65 de ani, fără susținători sau altă formă de ajutor vor fi sprijinite, în vederea minimalizării expunerii lor în afara locuințelor. Datele de contact ale acestor persoane pot fi transmise la numerele de telefon 0786 224 080 (viceprimarul comunei) sau 0755 673 699 (consilierul personal al primarului comunei). Pentru cei care nu se pot deplasa, cumpărăturile (aprovizionarea cu alimente de bază) vor fi făcute de angajații Primăriei comunei Rădășeni care asigură serviciul de patrulare pe raza comunei.

Art. 7 – Personalul instituțiilor prevăzute la art. 2 din Ordonanța militară nr. 5/2020 și la alin. 1 al art. 11 din Ordonanța militară nr. 6/2020 este împuternicit să constate contravenții și să aplice sancțiuni.

Art. 8 – Prezenta hotărâre se publică pe site-ul comunei Rădășeni.

Comitetul Local pentru Situații de Urgență Rădășeni
prin președinte, primar Neculai PERJU

Hot. CLSU Rădășeni nr. 6/31 martie 2020

Close