Comitetul Local pentru Situații de Urgență. Hotărârea nr.5

Comitetul Local pentru Situații de Urgență. Hotărârea nr.5

Comitetul Local pentru Situații de Urgență. Hotărârea nr.5

Comitetul Local pentru Situații de Urgență
Hotărârea nr.5/30.03.2020

Comitetul Local pentru Situații de Urgență, convocat pentru ședința din data de 30.03.2020, începând cu ora 12:00, în sala de ședințe a Consiliului Local al Comunei Rădășeni, în baza prevederilor Decretului nr.195/16 martie 2020 al Președintelui României, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, având în vedere dispozițiile Ordonanței militare nr.4 din 29 martie 2020, privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, precum și adresa nr.6358 din 30.03.2020 a Instituției Prefectului – Județul Suceava,

DISPUNE:

ART. 1 – Circulația persoanelor pe raza comunei Rădășeni, în afara locuinței/gospodăriei, se face potrivit prevederilor art. 1 – 3 din Ordonanța nr.3 din 24 martie 2020 MILITARĂ, cu modificările și completările aduse de prevederile art. 1 din Ordonanța militară nr.4/29.03.2020. Pentru verificarea motivului deplasării, cetățenii comunei vor prezenta organelor de control, după caz: legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau declarație pe proprie răspunde, completată în prealabil.

ART. 2 – Prin excepție de la art.1, nu este necesară o declarație pentru intervalul orar 20.00 – 21.00, dacă circulația persoanelor care au împlinit vîrsta de 65 de ani se face în apropierea locuinței și numai pentru a asigura nevoile animalelor domestice.

ART. 3 – Persoanele în vârstă de peste 65 de ani, bolnave sau fără susținători și lipsite de venituri, potrivit listei aprobate în baza Hotărârii CLSU nr.03/22.03.2020, actualizată periodic, vor primi, la domiciliu, câte un pachet cu produse alimentare, prin intermediul angajaților Primăriei comunei Rădășeni ce asigură serviciul permanent de patrulare.

ART. 4 – În perioada stării de urgență, operatorii economici de pe raza comunei Rădășeni, care comercializează alimente și produse de strictă necesitate, au obligația de a facilita și de a asigura, cu prioritate, accesul persoanelor de peste 65 de ani, între orele 11.00 – 13.00. În acest interval orar, accesul persoanelor din alte categorii de vîrstă este limitat.

ART. 5 – Cu începere din data de 31 martie 2020, pentru blocurile de locuințe nr.1 și nr.2 de pe str. Principală a satului Rădășeni, se asigură dezinfectarea periodică la intrări, pe casa scărilor și în alte spațiile comune.

ART. 6 – În colaborare cu Postul comunal de Poliție Rădășeni, echipa de control prevăzută la art.12 din Hotărârea CLSU nr.1/17 martie 2020 este abilitată să constate nerespectarea măsurilor prevăzute la art. 3 și art. 4 din Ordonanța militară nr.4/29.03.2020, referitoare la părăsirea locului de carantinare sau la încălcarea condițiilor de izolare la domiciliu, precum și la încălcarea, de către conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu masa maximă autorizată mai mare de 2,4 tone, a opțiunii asumate prin declarația pe propria răspundere depuse la intrarea în țară. Nerespectarea acestor măsuri atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz.

ART. 7 – Prezenta hotărâre va fi publicată pe site-ul Primăriei comunei Rădășeni și intră în vigoare la data de astăzi, 30 martie 2020.

Comitetul Local pentru Situații de Urgență Rădăeșni,
prin președinte, primar Neculai PERJU

Hot. CLSU Rădășeni nr.5/30 martie 2020

Close