Proiecte investitii 2015 - 2020

Proiecte investitii 2015 - 2020

Proiecte investitii 2015 – 2020

I. Proiect în executie


1. Reabilitare, modernizare si dotare Camin Cultural în comuna Radaseni.

 

 

II. Proiecte prin noul program PNDR 2014 - 2020


1. Înfiintare sistem de alimentare cu apa si retea de apa menajera în satul Radaseni.

2. Modernizare drumuri comunale în satul Radaseni.

3. Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Camin Cultural în satul Lamaseni.

4. Construire Gradinita cu program prelungit în satul Radaseni.

 

 

III. Proiecte depuse la Ministerul Dezvoltarii si Administratiei Publice


1. Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Corp A+ B la Scoala Radaseni si Corp Scoala Lamaseni.

2. Modernizare prin asfaltare drumuri comunale în satele Lamaseni si Radaseni, în lungime de 8 km.

 

 

IV. Proiect întocmit pentru evaluare la AFIR Iasi


Modernizare drumuri exploatatie agricola, în lungime de 6,5 kilometri

 

Proiectele detaliate cu valorile aferente

Close