Situatii financiare trimestrul I - 2013

Situatii financiare trimestrul I – 2013

Anexa 14b ... detalii

Anexa 30 - Plati restante total ... detalii

Anexa 30 - Plati restante din bugete locale ... detalii

Anexa 40b ... detalii

Bilant ... detalii

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local ... detalii

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii ... detalii

Cont de executie - Venituri - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii ... detalii

Cont de executie - Venituri - Bugetul local ... detalii

Cont de rezultat patrimonial ... detalii

Fluxuri de trezorerie - cod 03 - 1 ... detalii

Fluxuri de trezorerie - cod 03 - 2 ... detalii

Fluxuri de trezorerie - cod 04 ... detalii

Situatia centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale la data de 31.03.2013 ... detalii

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap ... detalii

Close