Situatii financiare trimestrul III - 2013

Situatii financiare trimestrul III – 2013

Anexa 14b ... detalii

Anexa 30 ... detalii

Anexa 30 - Total ... detalii

Anexa 33 ... detalii

Anexa 40b ... detalii

Bilant ... detalii

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local ... detalii

Cont de executie - Venituri - Bugetul local ... detalii

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii ... detalii

Cont de executie - Venituri - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii ... detalii

Cont de rezultat patrimonial ... detalii

Situatia fluxurilor de trezorerie - 03 ... detalii

Situatia fluxurilor de trezorerie - 04 ... detalii

Situatia fluxurilor de trezorerie - Finante ... detalii

Situatia centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale la data de 30.09.2013 ... detalii

Close