Situatii financiare trimestrul IV - 2012

Situatii financiare trimestrul IV – 2012

Anexa 14 b ... detalii

Anexa 30 ... detalii

Anexa 35 a cod 26 ... detalii

Anexa 35 a cod 27 ... detalii

Anexa 35 b cod 28 ... detalii

Anexa 35 b cod 29 ... detalii

Anexa 40 b ... detalii

Bilant ... detalii

Cont de executie - Venituri - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii ... detalii

Cont de executie - Venituri - Bugetul local ... detalii

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local ... detalii

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii ... detalii

Cont de rezultat patrimonial ... detalii

Fluxuri de trezorerie cod 03 ... detalii

Fluxuri de trezorerie cod 04 ... detalii

Situatia centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale la data de 31.12.2012 ... detalii

Anexa 33 - Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap ... detalii

..........................................................................................................

Buget rectificat la data de 18.10.2012... detalii

Buget provizoriu sectiunea dezvoltare 2012 ... detalii

Close