Situatii financiare trimestrul IV - 2013

Situatii financiare trimestrul IV – 2013

Anexa 14b ... detalii

Anexa 22 ... detalii

Anexa 30 - Plati restante din bugetele locale 2013 ... detalii

Anexa 30 - Plati restante TOTAL ... detalii

Anexa 34 ... detalii

Anexa 35a - cod 26 ... detalii

Anexa 35a - cod 27 ... detalii

Anexa 35b - cod 28 ... detalii

Anexa 35b - cod29 ... detalii

Anexa 40b ... detalii

Bilant ... detalii

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii ... detalii

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local ... detalii

Cont de executie - Venituri - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii ... detalii

Cont de executie - Venituri - Bugetul local ... detalii

Cont de rezultat patrimonial ... detalii

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu
handicap ... detalii

Situatia centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale la data de 31.12.2013 ... detalii

Close